Máy bơm mỡ, máy bơm mỡ bằng tay, máy bơm mỡ bằng chân, máy bơm mỡ khí nén, máy bơm mỡ bằng điện, súng bơm mỡ